Slađana Marinković

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za bromatologiju
Radno mesto: Tehničar
Telefon: +381 11 3951-329
Email: