Slađana Bibaj

Farmaceutski fakultet

Organizaciona jedinica: Katedra za bromatologiju
Radno mesto: Manipulativni radnik
Telefon: +381 11 3951-327
Email: