Foto-sekcija Pharm Art

Fotografska sekcija Pharm Art osnovana je u novembru 2010. godine pri Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sekcija danas broji preko 20 članova različitih godina i fotografskih veština i interesovanja. Upravo ovakva struktura tima omogućava nam da razmenjujemo iskustva, kontinuirano napredujemo i održavamo jaku energiju i entuzijazam unutar sekcije.

Ciljevi sekcije:

  • Okupljanje studenata farmacije, nastavnog i nenastavnog osoblja
  • Razmena iskustava na polju fotografskih veština
  • Sticanje novih poznanstava i unapređenje vannastavnog života

Aktivnosti sekcije:

  • Organizovanje sastanaka
  • Izleti
  • Organizovanje izložbi (do 2020. godine organizovano je 13 izložbi, od kojih su neke bile u okviru Belgrade Photo Month-a. Povodom 80-ogodišnjice Farmaceutskog fakulteta imali smo tu čast da okitimo novogodišnju jelku fotografijama svih onih koji čine taj fakultet)
  • Radionice i predavanja na polju fotografski veština
  • Fotografska podrška dešavanjima na fakultetu i van njega
  • Saradnja sa drugim studentskim organizacijama

Za članstvo u sekciji potrebna je volja, želja i ljubav prema fotografiji i druženju, fotoaparat nije presudan. Ukoliko posedujete navedene veštine, možete nas kontaktirati putem:

Mail-a : fotosekcijapharmart@gmail.com

Facebook-a: https://www.facebook.com/PharmArtspff

Instagram-a: @pharmartisti

Koordinator sekcije: Miona Jovanović