BPSA

Belgrade Pharmacy Students' Association (BPSA) ili Studentska organizacija Farmaceutskog fakulteta je prva nevladina, neprofitna i apolitična organizacija studenata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, koja postoji preko dvadeset godina. Naš cilj je da studentima našeg fakulteta omogućimo proširenje znanja shodno njihovim afinitetima putem projekata koje organizujemo, te da ih upoznamo sa novitetima u svetu farmacije kroz studentske razmene i mnogobrojne akcije, a ujedno povežemo sa kolegama iz zemlje i sveta.

BPSA je punopravni član NAPSer-a (Nacionalna Asocijacija Studenata Farmacije - Srbija) i kroz njega ostvaruje članstvo u IPSF-u (Internacionalna Asocijacija studenata farmacije) i EPSA-i (Evropska Asocijacija studenata farmacije). Možemo se pohvaliti i višegodišnjom uspešnom saradnjom sa kolegama Medicinskog, Biološkog i srodnih fakulteta, Ministarstvom zdravlja RS, Institutom za javno zdravlje Srbije, Institutom za transfuziju krvi Srbije, Nacionalnom kancelarijom za kontrolu duvana, Savez farmaceutskih udruženja Srbije, Društvom medicinskih biohemičara Srbije Farmaceutskom Komorom Srbije, Centrom za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu i brojnim drugim organizacijama i institucijama.

Biti BPSA volonter je veoma jednostavno i korisno. Naši aktivisti, odnosno volonteri, pored sticanja novih znanja imaju mogućnost da steknu nova poznanstva, razviju veštine timskog rada, veštine komunikacije radi njihovog profesionalnog napretka, a pored toga da se dobro zabave i upotpune studentski život. Aktivnost u BPSA-i se može ostvariti putem učešća u akcijama Javnog zdravlja ili Tima medicinskih biohemičara, učešćem na različitim edukativnim projektima te učešćem u SEP i/ili Twinnet razmeni studenata.

Najvažnije od svega je da svaki volonter može postati i deo BPSA tima tako što će se kandidovati na BPSA izborima koji se održavaju svake godine u decembru, a kao deo BPSA tima može pomoći u unapređenju rada BPSA-e i poboljšanju njenih projekata. BPSA tim se sastoji od 12 članova i svako ima svoje zaduženje (predsednik, generalni sekretar, blagajnik, LMO, LEO, EFK koordinator, JZ i TMB koordinator, dva EDU koordinatora, MO i dizajner). Mandat svakog člana BPSA tima traje godinu dana.

Ko god želi da nam se priključi ili dobije više informacija može se javiti bilo kome iz BPSA tima ili nam pisati na društvenim mrežama.

Nadamo se i radujemo budućoj saradnji i druženju!

Više informacija o našim projektima, akcijama kao i o samoj strukturi BPSA-e možete saznati na NAPSer sajtu: http://napser.org/index.php/lokalne-kancelarije/bpsa

Facebook stranica: https://www.facebook.com/bpsabeograd

Instagram profil: https://www.instagram.com/bpsa_beograd

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bpsabg/?originalSubdomain=rs