Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu

Ključna uloga Centra je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju; da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studenate za uspešni prelazak na sledeći nivo razvoja karijere nakon diplomiranja.
sasa
Više infromacija o možete pronaći na zvaničnoj web strani Centra.
as