Centar za naučnoistraživački rad studenata

Centar za naučnoistraživački rad studenata Farmaceutskog fakulteta (CNIRS) je tim za nauku Studentskog parlamenta koji se bavi obezbeđivanjem uslova za naučnoistraživački rad studenata na Farmaceutskom fakultetu i organizacijom edukacija studenata, kako bi im pomogao da naprave prve korake u svetu nauke. Osnovan je 2007. godine sa ciljem da omogući što većem broju studenata da, tokom svojih integrisanih akademskih studija, dobiju priliku za bavljenje naučnoistraživačkim radom. Centar posreduje u povezivanju mentora i studenata i organizuje učešće naših kolega i njihovih radova na studentskim kongresima u zemlji i inostranstvu. Centar je punopravni član Zajednice studenata biomedicinskih nauka Srbije što omogućava našim studentima da učestvuju na tradicionalnom godišnjem Kongresu studenata biomedicinskih nauka.

Aktivnosti CNIRS-a podrazumevaju:

  • Objavljivanje Konkursa za izradu studentskih naučnoistraživačkih radova, na koji se mogu prijaviti svi studenti koji ispunjavaju opšte uslove Konkursa;
  • Pripremu postavke za Festival nauke i aktivno učešće u istoj;
  • Prijem studentskih radova koji su realizovani na našem fakultetu (preko Konkursa ili nezavisno od njega) za učešće na različitim domaćim i međunarodnim kongresima;
  • Organizaciju radionica za studente koje su uslov za prezentovanje na Mini-kongresu fakulteta i Kongresu studenata biomedicinskih nauka;
  • Organizaciju dodatnih edukativnih radionica sa naučnom tematikom za studente;
  • Organizaciju Mini-kongresa, na kojem studenti imaju priliku da predstave rezultate svog naučnog rada na našem fakultetu;
  • Prijem radova i učešće studenata na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije;
  • Prijem radova za nagradu Univerziteta za najbolji studentski naučnoistraživački rad.

Zvanična LinkedIn stranica: https://linkedin.com/company/cnirsff

Zvanična Facebook stranica: https://www.facebook.com/pages/category/Science-Website/CNIRS-Farmaceutski-fakultet-Beograd-562177670885884/

Zvaničan Instagram profil: https://www.instagram.com/cnirsff/?hl=sr

Zvaničan Youtube kanal: https://www.youtube.com/channel/UCskxI47kMQBsfI0jZ-Hcc9w

Pozivamo vas da nam se pridružite!

Za sve dodatne informacije pišite nam na imejl adresu: cnirs@pharmacy.bg.ac.rs.

Pdf verzija stranice: CNIRS

Ilustracije centra