Poziv medicinsko-biohemijskim laboratorijama za učešće u realizaciji Studentske stručne prakse

Savremeno obrazovanje medicinskih biohemičara nužno zahteva sticanje određenih znanja, veština i stavova kroz aktivnosti studenata u realnom radnom okruženju uz rad sa mentorom i kontakt sa ostalim zdravstvenim radnicima, kao i pacijentima. Stoga je Studentska stručna praksa deo nastavnog plana i programa na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i bliže je definisana Pravilnikom o Studentskoj stručnoj praksi koji se može preuzeti preko sledećeg linka.

Farmaceutski fakultet u Beogradu poziva sve medicinsko-biohemijske laboratorije [1] da se uključe u proces obrazovanja budućih magistara farmacije-medicinskih biohemičara, kroz sklapanje ugovora o saradnji u realizaciji Studentske stručne prakse. Svi zainteresovani popunjenu prijavu mogu poslati na e-mail: milica.benedik@pharmacy.bg.ac.rs počev od 1.10.2020. godine. Prijavu možete preuzeti ovde.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirate na e-mail: aleksandra.topic@pharmacy.bg.ac.rs ili na broj telefona: + 381 11 3951 283.

[1] Medicinsko-biohemijska laboratorija koja je osnovana kao organizaciona jedinica u okviru zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.