Prestanak statusa studenta

Prema Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik 76/05) studentu prestaje status u slučaju:

  1. Ispisivanja sa studija.
  2. Završetka studija.
  3. Neupisivanja školske godine.
  4. Kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa i to:
  • dve školske godine ako studijski program traje jednu školsku godinu;
  • tri školske godine ako studijski program traje jednu i po školsku godinu;
  • četiri školske godine ako studijski program traje dve godine;
  • šest školskih godina ako studijski program traje tri godine;
  • deset školskih godina ako studijski program traje pet godina.

     5. Izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

Studije po starom studijskom programu upisane do 2006. godine: 
Po Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije (Sl. glasnik 99/14), studenti upisani na specijalističke studije, do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe ove studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija najkasnije do kraja školske 2015/2016 godine. (ne odnosi se na specijalističke studije za potrebe zdravstva).

Postupak za studente kojima je prema Zakonu o visokom obrazovanju prestao status studenta.

Dodatno objašnjenje možete naći ovde.