Završni radovi i Doktorske disertacije

Uputstvo za izradu, tehnički dizajn i arhiviranje završnog rada u Službi za bibliotečke i muzejske poslove Fakulteta možete preuzeti ovde.

Podatke o završnim radovima i doktorskim disertacijama na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu na integrisanim akademskim, specijalističkim akademskim i doktorskim akademskim studijama za period od 1. jula 2009. godine do danas možete pogledati na sledećoj adresi:

http://teze.pharmacy.bg.ac.rs/sr-Latn/

Repozitorijum naučnih rezultata i publikacija: https://farfar.pharmacy.bg.ac.rs/ 

Doktorske disertacije mogu se preuzeti na: eteze.bg.ac.rs