CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je program akademske razmene studenata i profesora zemalja Srednje i Istočne Evrope, i zasniva se na međunarodnom sporazumu čije su potpisnice Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti za studente, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

CEEPUS predviđa dve osnovne vrste mobilnosti:

• mrežna mobilnost (network mobility) – odvija se u okviru odobrenih CEEPUS mreža, kao i u okviru CEEPUS umbrella mreža (mreže koje ispunjavaju standarde kvaliteta, ali nisu među odobrenim mrežama za određenu akademsku godinu). Više o CEEPUS mrežama možete pročitati na sledećem linku:

https://tempus.ac.rs/sta-radimo/ceepus/ceepus-mreze/

• mobilnost izvan CEEPUS mreža (tzv. freemover mobility) – odnosi se na svaku mobilnost između dve visokoškolske institucije koje su prihvatljive za učešće u CEEPUS-u, pri čemu jedna ili obe ustanove nisu uključene u neku od CEEPUS mreža.

Studijski boravci nastavnika

Za ovu vrstu mobilnosti aplicira nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/ mentorskog rada na ustanovi-domaćinu. U skladu s Radnim programom CEEPUS III, uslov za odobravanje ove vrste mobilnosti je održavanje šest sati nastavnog/ mentorskog rada na nedeljnom nivou. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jeste pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti. Period boravka predavača često traje i mesec dana.

Nastavno osoblje koje učestvuje u CEEPUS programu uvek se prijavljuje u okviru kategorije teacher.

Nastavno osoblje koje učestvuje u letnjoj školi u funkciji predavača uvek se, takođe, prijavljuje u okviru kategorije teacher.

Važno: Prijave se isključivo vrše putem zvanične Internet platforme, a pre prijave profesori treba da se konsultuju s nacionalnom CEEPUS kancelarijom. Više informacija o samom programu kao i spisak Nacionalnih CEEPUS kancelarija, i uputstvo za prijavljivanje mogu se naći na zvaničnoj Internet platformi CEEPUS programa: www.ceepus.info 

Radi dodatnih konsultacija možete se javiti ESPB koordinatorima na Fakultetu (prof dr Snežana Savić, snezana.savi@pharmacy.bg.ac.rs, Marina Odalović, marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs) . Informacije o realizaciji ovog programa u Republici Srbiji mogu se naći na adresi Nacionalne CEEPUS kancelarije www.erasmusplus.rs  ili dobiti putem sledećeg mejla ceepus@tempus.ac.rs