Erazmus+ KA1

Ovaj vid saradnje odvija se na osnovu inter-institucionalnih sporazuma potpisanih između Univerziteta u Beogradu i partnerskih inostranih univerziteta, a u okviru Erasmus+ programa, ključna akcija 1, sa predefinisanom finansijskom podrškom za učesnike (dnevnice), kao i fiksnom naknadom za putne troškove.

Važno: Sve prijave i evaluacije svih prijava obavljaju se isključivo preko online platforme za mobilnost Univerziteta u Beogradu:

https://mobion.bg.ac.rs/

Informacije u vezi sa prijavom i spisak potrebnih dokumenata dostupni su na sledećem linku:

https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Dodatna pojašnjenja u vezi sa procedurom apliciranja možete videti u sledećem dokumentu: Procedura prijave za E+KA1 mobilnosti

Nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu mogu se prijaviti za Erasmus+ mobilnost samo tokom trajanja konkursa, a spisak otvorenih konkursa možete pratiti na platformi MOBION:

https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Iznosi dnevnica, stipendije i naknade za putne troškove zavise od zemlje u koju se ide, a možete ih pogledati na sledećem linku:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview

Za dodatne informacije možete se obratiti ESPB koordinatorima na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: prof. dr Snežana Savić (snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs) i doc. dr Marina Odalović (marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs).