Erazmus+ KA1

Ovaj vid mobilnosti odvija se na osnovu inter-institucionalnih sporazuma potpisanih između Univerziteta u Beogradu i partnerskih inostranih univerziteta, a u okviru Erasmus+ programa, ključna akcija 1, sa predefinisanom finansijskom podrškom za učesnike (stipendija za studente), kao i fiksnom naknadom za putne troškove.

Važno: Sve prijave i evaluacije svih prijava studenata obavljaju se isključivo preko online platforme za mobilnost Univerziteta u Beogradu: https://mobion.bg.ac.rs/

Procedura za prijavu i spisak potrebnih dokumenata dostupni su na sledećem linku:  https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Neophodno je da se odgovarajuća dokumentacija u odštampanoj verziji dostavi ESPB koorinatorima na Farmaceutskom fakultetu najmanje 7 dana pre isteka roka za predaju dokumentacije putem online prijave na MOBION platformi, a poželjno je javiti se koordinatorima i pre započinjanja popunjavanja online prijave radi odgovarajućih konsultacija. ESPB koordinatori na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu su:  prof. dr Snežana Savić (snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs) i doc. dr Marina Odalović (marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs).

Studenti Univerziteta u Beogradu mogu se prijaviti za Erasmus+ stipendiju samo tokom trajanja konkursa, a spisak otvorenih konkursa moĹľete pratiti na platformi MOBION: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Ključne informacije u vezi sa pravilima Erazmus+ KA1 mobilnosti sadržane su u sledećoj prezentaciji: https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss

Dodatne praktične informacije korisne za studente, mogu se naći u Priručniku o mobilnosti studenata Univerziteta u Beogradu koji je dostupan na sledećem linku: http://bg.ac.rs/files/sr/saradnja/MOBILNOST_prirucnik.pdf

Veoma važno u vezi sa mobilnošću studenata jeste da ova vrsta mobilnosti podrazumeva privremeno studiranje u inostranstvu. Student može boraviti u inostranstvu najmanje jedan, a najviše dva semestra tokom jednog nivoa studija. Tokom ovog perioda student ostaje upisan na svoj matični fakultet Univerziteta u Beogradu, gde će, po povratku sa mobilnosti, nastaviti svoje studije, a po uspešnom završetku i dobiti diplomu Univerziteta  u  Beogradu.  ESPB  bodovi  stečeni  u  inostranstvu  priznaju  se  po  povratku  na Univerzitet u Beogradu, a u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti, pravilima konkretnog vida razmene i uz potpunu i urednu dokumentaciju (npr. uredno popunjen i pre početka mobilnosti potpisan Ugovor o učenju, kao i Prepis ocena koje strani univerzitet izdaje po uspešnom okončanju mobilnosti).