Dr sc. Nataša Bogavac-Stanojević

Dr sc. Nataša Bogavac-Stanojević

Zvanje: redovni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za medicinsku biohemiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: A206
Telefon: +381 11 3951-272
Fax: +381 11 3972-840
Email: naca@pharmacy.bg.ac.rs