Seminar ,,Lekovi, medicinska sredstva i kozmetički proizvodi: implementacija standarda i smernica Dobre apotekarske prakse (DAP) za izradu u apoteci"

Obaveštavamo Vas da će se u okviru Centra za kozmetologiju i demofarmaciju 18.11.2023. godine održati seminar pod nazivom “Lekovi, medicinska sredstva i kozmetički proizvodi: implementacija standarda i smernica Dobre apotekarske prakse (DAP) za izradu u apoteci“.

Seminar će se održati na Farmaceutskom fakultetu-Univerziteta u Beogradu u Svečanoj sali i/ili on-line (Webex)

Cena seminara: Za rane registracije (do 15. septembra) 12.000 rsd + PDV, nakon 15.09.2023. 15.000 rsd + PDV.

Napomena: Broj polaznika uživo ograničen je na 30. Svi učesnici edukacije dobijaju pdf verziju održanih predavanja.

Za prijavu se javiti OVDE.       

Za eventualna pitanja pišite na: milica.lukic@pharmacy.bg.ac.rs

Program i satnica Seminara:

9:00 – 9:20 – PRIJAVA UČESNIKA/PRISTUPANJE PLATFORMI

9:20 – 9:30 – OTVARANJE KURSA I TEHNIČKI DETALJI/UVOD

9:30 – 10:15 Dermofarmaceutski preparati vs. kozmetički proizvodi u apoteci: kritička analiza aktuelnog i nastupajućeg regulatornog statusa u Srbiji i EU. Prof. dr Snežana Savić, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju.

10:15 – 10:45 Pregled standarda i smernica DAP za izradu magistralnog i galenskog leka, medicinskog sredstva i kozmetičkog proizvoda u apoteci. Prof. dr Ljiljana Đekić, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju.

10:45 – 11:15 Zahtevi za kvalitet polaznih materijala za dermofarmaceutske preparate i kozmetičke proizvode: šta pravi razliku? Prof. dr Danina Krajišnik, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

11:15 – 11:45 DISKUSIJA/KAFE PAUZA

11:45 – 12:15 Odabrane grupe opštih medicinskih sredstava za spoljašnju primenu - šta je važno znati? Prof. dr Dragana Vasiljević, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

12:15 – 12:45 Kozmetički proizvodi i izrada u apoteci: kako razlikovati zabranjene od supstanci čija je upotreba dozvoljena pod određenim uslovima. Vanr. prof. dr Ivana Pantelić, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju.

12:45 – 13:15 Kozmetički proizvodi i izrada u apoteci: sastojci čije je prisustvo regulisano propisima u EU i Republici Srbiji. Vanr. prof. dr Milica Lukić, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju.

13:15 – 13:30 DISKUSIJA

13:30 – 14:00 PAUZA ZA RUČAK

DISKUSIJA/RADIONICA Odabrani primeri magistralnih lekova, medicinskih sredstava i kozmetičkih proizvoda – izrada u apoteci: kada i kako?