Opšte informacije

Rukovodilac centra: Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

Centar za kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu osnovan je odlukom Saveta Farmaceutskog fakulteta 17. novembra 2004. godine. Delatnost Centra je kontinuirana edukacija, stručno i naučno usavršavanje farmaceuta kao zdravstvenih radnika, dopunska edukacija studenata i druge edukacione aktivnosti vezane za razvoj zdravstva, farmaceutskih nauka i interes Fakulteta. Centar uspešno organizuje kurseve kontinuirane edukacije iz svih oblasti farmaceutske struke.

Centrom za kontinuiranu edukaciju rukovodi prodekan za poslediplomsku nastavu i kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta.