Kursevi kontinuirane edukcije u okviru Centra za kozmetologiju i dermofarmaciju

U okviru aktivnosti Centra za kozmetologiju i dermofarmaciju 28. i 29. septembra 2018. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu nastavnici Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju uspešno su organizovali i održali dva kursa kontinuirane edukacije 1. kategorije.

Kurs 1. TEORIJSKI I PRAKTIČNI ASPEKTI DERMOFARMACEUTSKIH/ DERMOKOZMETIČKIH PROIZVODA U APOTECI - studija slučaja: emolijentni, proizvodi za kontrolu pH kože i proizvodi za kožu sklonu/zahvaćenu aknama omogućio je polaznicima upoznavanje sa novim smernicama farmakoterapijskih vodiča, kao i preporukama najnovije literature u oblasti formulisanja i izrade magistralnih/galenskih lekova u Evropskoj uniji ili preporuka savremene kozmetološke literature vezano za upotrebu emolijentnih proizvoda u kontekstu terapije atopijskog dermatitisa. Inoviranje znanja i praktičnih veština vezano za formulacije i izradu dermofarmaceutskih/dermokozmetičkih proizvoda namenjenih problematičnoj/nečistoj koži ili koži sklonoj i/ili zahvaćenoj aknama. Upoznavanje sa najnovijim nalazima o potrebi kontrole pH kože, vezi pH kože i mikrobioma kože, odnosno potrebi da se pravilnim formulisanjem dermofarmaceutskih/dermokozmetičkih proizvoda održava odnosno uspostavlja fiziološki pH kože. Pored novih znanja o kategorijama proizvoda koji se koriste u terapiji/tretmanu suve i atopijske kože, kože sklone ili zahvaćene aknama ili u cilju održavanja ili podešavanja fiziološkog pH kože polaznici su unapredili znanja o oblicima/vrsti sastojaka ovih proizvoda, principima njihovog formulisanja, izrade i ispitivanja. Dodatna znanja o tehnikama izrade ovih vrsta proizvoda primenom tradicionalnih, ali i inovativnih ekscipijenasa/sastojaka kao i postupaka izrade. Inovirali su znanja o kreiranju i proveri specifikacija/sertifikata kvaliteta polaznih materijala i standardima i principima izrade dermofarmaceutskih magistralnih/galenskih dermatoloških lekova. Znanja vezana za procedure formulisanja i deklarisanja dermokozmetičkih proizvoda za pranje, čišćenje i negu/tretman navedenih stanja/oboljenja kože posebno u pogledu izbora aktivnih supstanci i konzervisanja ovih proizvoda. Radionica im je pomogla da osveže i usavrše veštine: pretrage/pronalaženja i korišćenja validnih informacija od značaja za formulisanje, izradu i ispitivanje kvalitetnih, efikasnih i bezbednih magistralnih/galenskih dermatoloških lekova, odnosno dermokozmetičkih proizvoda za postizanje emolijentnog/zaštitnog efekta na koži, kontrolu pH kože i lečenje/čišćenje/negu kože sklone/zahvaćene aknama; pravilnog odabira ekscipijenasa/sastojaka vehikuluma/podloga shodno vrsti dermatoze, tj. stanju kože; izrade kvalitetnih dermofarmaceutskih preparata upotrebom različitih tipova mešača ili uređaja tipa ungvatora i izrade inoviranih dermofarmaceutskih/dermokozmetičkih preparata sa emolijentnim efektom i sa odgovarajućom pH vrednošću.

U okviru kursa 2. SAVREMENI PRISTUP FORMULACIJI I IZRADI DERMOFARMACEUTSKIH/ DERMOKOZMETIČKIH PROIZVODA U APOTECI/ GALENSKOJ LABORATORIJI: preparati sa kortikosteroidima, proizvodi za tretman/ terapiju fotoostarele kože i prirodni kozmetički proizvodi polaznicima su predstavljene najnovije smernice farmakoterapijskih vodiča i preporuke stručne/monografske literature u oblasti formulisanja i izrade magistralnih/galenskih lekova u Evropskoj uniji vezano za upotrebu preparata sa kortikosteroidima, sa posebnim osvrtom na izbor lekovitih supstanci i podloga sa aspekta primene u adultnoj, odnosno pedijatrijskoj populaciji. Polaznicima su prikazane najnovije informacije o starenju kože, kao i o značaju sagledavanja procesa ekstrinzičkog starenja kao oboljenja, koje se može uspešno prevenirati i lečiti. Dodatno, kurs je omogućio upoznavanje sa zahtevima različitih evropskih sertifikacionih tela, koji definišu kozmetičke proizvode kao prirodne ili organske, sa posebnim osvrtom na kvalitet sastojaka ovih proizvoda, pristup razvoju formulacije i uslove koji moraju biti ispunjeni pri njihovoj izradi/proizvodnji. Kroz predavanja polaznici su stekli nova znanja o kategorijama dermofarmaceutskih/dermokozmetičkih proizvoda iz sledećih grupa: kortikosteroidni preparati, preparati za (foto)ostarelu kožu i prirodni kozmetički proizvodi, kao i poznavanje oblika/vrsta i sastojaka ovih proizvoda, principa njihovog formulisanja, izrade i ispitivanja. Kroz rad u radionici polaznici su mogli da osveže ili steknu nove veštine u izradi navedenih vrsta preparata/proizvoda primenom tradicionalnih, ali i inovativnih ekscipijenasa/sastojaka kao i postupaka izrade. Kroz praktičan i teorijski rad omogućeno im je i da savladaju veštine provere kvaliteta polaznih materijala na osnovu specifikacija/ sertifikata analize kvaliteta, kao i primenu standarda i principa izrade dermofarmaceutskih magistralnih/ galenskih dermatoloških lekova.

Polaznici su u anketi, oba kursa – aktuelnost odabranih tema, organizaciju kursa i kompetentnost predavača, ocenili najvišim ocenama. Predavači ovim putem žele da se zahvale svim učesnicima i da, sve one koji su želeli da prisustvuju kursevima, a zbog ograničenja u broju polaznika nisu mogli, obaveste da će se kursevi ponoviti.