Dr sc. Jelena Munjas

Zvanje: asistent sa doktoratom
Organizaciona jedinicaKatedra za medicinsku biohemiju
Prostorija:
Telefon: +381 11 3951 265
Email: jelenaj@pharmacy.bg.ac.rs

CV