CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je program akademske razmene studenata i profesora zemalja Srednje i Istočne Evrope, i zasniva se na međunarodnom sporazumu čije su potpisnice Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija. CEEPUS omogućava razmene u vidu kreditne mobilnosti za studente, istraživačkih boravaka, realizacije predavačkih aktivnosti, kao i tzv. letnjih škola.

U programu CEEPUS, mobilnosti studenata svrstane su u tri kategorije, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti:

1. student – za studente koji su završili najmanje 2 semestra na matičnoj instituciji. Stipendije se dodeljuju za najmanje tri meseca.

2. kraće mobilnosti studenata (short-term student) – predviđena za studente koji žele da sprovedu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti je jedan mesec.

3. kraće ekskurzije (short-term excursion) – za učesnike kratke grupne mobilnosti (poput letnje škole).

Trajanje mobilnosti direktno zavisi od vrste i kategorije mobilnosti za koju se aplikant prijavljuje. Generalno, CEEPUS studentima omogućava duže boravke, u trajanju od jednog ili dva semestra, radi sticanja kredita, ali i one kratkoročne, u trajanju do tri meseca, sa ciljem istraživanja i pisanja master ili doktorske teze, kao i tzv. kratkoročne ekskurzije, koje se odnose na boravak na zimskim i letnjim školama (trajanja do 6 dana).

Važno: Prijave se isključivo vrše putem zvanične Internet platforme, a pre prijave studenti treba da se konsultuju s nacionalnom CEEPUS kancelarijom, kao i sa ESPB koordinatorima (prof dr Snežana Savić, snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs , Marina Odalović, marina.odalovic@pharmacy.bg.ac.rs ) .

Više informacija o samom programu kao i spisak Nacionalnih CEEPUS kancelarija, i uputstvo za prijavljivanje mogu se naći na zvaničnoj Internet platformi CEEPUS programa: www.ceepus.info  Informacije o realizaciji ovog programa u Republici Srbiji mogu se naći na adresi Nacionalne CEEPUS kancelarije www.erasmusplus.rs  ili dobiti putem sledećeg mejla ceepus@tempus.ac.rs  .