Info boks

U okviru info boksa se nalaze linkovi sa sledećim informacijama:

Raspored nastave na integrisanim akademskim studijama

Provera ispitnih prijava

Kalendar nastave za školsku 2022/2023. godinu

Tremini ispita i kolokvijuma na integrisanim akademskim studijama

Teme završnih i diplomskih radova

Napomena: Odsek za nastavu i studentska pitanja radi sa studentima radnim danima i to ponedeljkom od 11 do 18 časova i od utorka do petka od 11 do 14 časova.