Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova

Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova bavi se poslovima fizičko-hemijskih, farmaceutsko-tehnoloških i mikrobioloških ispitivanja farmaceutskih proizvoda, kao i odgovarajućim ispitivanjima aktivnih farmaceutskih supstanci i medicinskih sredstava.

Farmaceutsko-tehnološka i mikrobiološka ispitivanja se sprovode u odgovarajućim organizacionim jedinicama Centralne laboratorije.

Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova pruža sledeći vid usluga:

 • Kompletna fizičko-hemijska ispitivanja aktivne farmaceutske supstance i pomoćnih supstanci
 • Kompletna analiza gotovog farmaceutskog oblika (fizičko-hemijska ispitivanja, farmaceutsko-tehnološka i mikrobiološka ispitivanja)
 • Parcijalna analiza gotovog farmaceutskog oblika (fizičko-hemijska ispitivanja)
 • Parcijalna analiza gotovog farmaceutskog oblika npr. materijala za pakovanje, identifikacija aktivne farmaceutske supstance, pomoćnih supstanci itd.
 • Parcijalna analiza gotovog farmaceutskog oblika (određivanje sadržaja aktivne farmaceutske supstance ili druge supstance čiji sadržaj mora biti tačno određen primenom različitih metoda kao što su titrimetrijske, spektrofotometrijske i hromatografske metode)
 • Parcijalna analiza gotovog farmaceutskog oblika (određivanje srodnih supstanci TLC i HPLCmetodom)
 • Određivanje vode Karl-Fišerovom metodom
 • Kontrola galenskih proizvoda prema specifikaciji proizvođača
 • Izrada ekspertskog izveštaja po određenom delu dokumentacije (po zahtevu proizvođača)
 • Razvoj HPLC i spektrofotometrijskih metoda za određivanje sadržaja aktivne farmaceutske supstance, srodnih supstanci i degradacionih proizvoda u aktivnim farmaceutskim supstancama i farmaceutskim proizvodima
 • Priprema protokola validacije metode i eksperimentalno izvođenje validacije HPLC metoda za određivanje sadržaja aktivne farmaceutske supstance, srodnih supstanci i degradacionih proizvoda u aktivnim farmaceutskim supstancama i farmaceutskim proizvodima
 • Izrada protokola za praćenje stabilnosti leka (ubrzane i dugotrajne studije stabilnosti)
 • Priprema dokumentacije za registraciju i obnovu registracije leka u Republici Srbiji i Crnoj Gori
 • Transfer metode – izrada izveštaja i obrada rezultata za aktivnu farmaceutsku supstancu
 • Transfer metode – izrada izveštaja i obrada rezultata za aktivnu farmaceutsku supstancu i srodne supstance
 • Transfer metode – izrada izveštaja i obrada rezultata za aktivnu farmaceutsku supstancu za dissolution test

Cene navedenih usluga mogu se naći na sajtu Farmaceutskog fakulteta.

Za sprovođenje bilo kog od navedenih ispitivanja potrebno je popuniti i dostaviti Zahtev za ispitivanje.