Radna jedinica Laboratorije

Radna jedinica Laboratorije Farmaceutskog Fakulteta predstavlja organizacionu celinu u kojoj se obavljaju poslovi iz oblasti nastavne, naučno-istraživačke, stručne i zdravstvene delatnosti za potrebe Fakulteta i potrebe drugih pravnih i fizičkih lica.

Radnu jedinicu Laboratorije Farmaceutskog Fakulteta čine sledeće organizacione jedinice:

1) Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova;

2) Laboratorija za ispitivanje namirnica, dijetetskih suplemenata i dijetetskih proizvoda;

3) Laboratorija za kozmetologiju i dermofarmaciju;

4) Laboratorija za kontrolu biljnih sirovina i biljnih lekova;

5) Laboratorija za medicinsko-biohemijske analize;

6) Laboratorija za mikrobiološka ispitivanja;

7) Laboratorija za toksikološka ispitivanja;

8) Laboratorija za farmakokinetička ispitivanja i studije biološke ekvivalentnosti;

9) Laboratorija za farmakologiju;

10) Laboratorija za farmaceutsko-tehnološka ispitivanja;

11) Laboratorija za rad sa eksperimentalnim životinjama.

Detaljnu ponudu usluga ove radne jedinice možete pogledati ovde.