Informacije za buduće studente Farmaceutskog fakulteta

Studenti Farmaceutskog fakulteta su osnovali facebook grupu (https://www.facebook.com/groups/buducistudentiff/), namenjenu budućim studentima. Svi zainteresovani mogu preko ove grupe dobiti odgovore na svoja pitanja od starijih studenata. Vaša pitanja su dobrodošla!

Na osnovu člana 28 Statuta Univerziteta u Beogradu - Farmaceutskog fakulteta Nastavno-naučno veće Farmaceutskog fakulteta je 25. oktobra 2018. godine donelo je Odluku broj 2277/1 kojom se utvrđuju pravila polaganja prijemnog ispita za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija.

Počev od akademske 2019/2020 godine, prijemni ispit će se polagati iz predmeta Hemija (organska i neorganska) - obavezni predmet i Matematika ili Biologija - opciono jedan od ova dva predmeta po izboru kandidata. Zajednički test će se polagati u jednom danu u trajanju od 3 sata uz raspodelu bodova 30/30.

Spisak nastavnih jedinica za pripremu prijemnog ispita nalazi se ovde.