Dr sc. Sandra Vezmar Kovačević

Dr sc. Sandra Vezmar Kovačević

Zvanje: vanredni profesor
Organizaciona jedinica: Katedra za farmakokinetiku i kliničku farmaciju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija: B304
Telefon: +381 11 3951-347
Fax: +381 11 3972-840
Email: svezmar@pharmacy.bg.ac.rs


CV


Sandra Vezmar Kovačević je diplomirala 1999. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Po obavljenom stažiranju u Apotekarskoj ustanovi „Beograd“ rad je nastavila kao saradnik na Katedri za Farmaceutsku tehnologiju sa kozmetologijom (1999-2000). 2000. godine odlazi u Nemačku na doktorske studije iz Kliničke farmacije (Pharmazeutisches Institut, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn). U toku doktorskih studija bila je stipendista Nemačke nevladine službe za razmenu akademaca (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD, 2001-2005), asistent na Katedri za hemiju, predmet Analitička hemija (2001-2004) i asistent na Katedri za Kliničku farmaciju (2004-2005).

U okviru doktorskih studija istraživala je promene u folatnom i metil-transfernom ciklusu u cerebrospinalnoj tečnosti pedijatrijskih pacijenata obolelih od akutne limfoblastične leukemije i pacijenata sa primarnim limfomom u CNS koji su bili lečeni metotreksatom u visokim dozama. Cilj istraživanja je bio da se utvrde korelacije između biohemijskih promena i neurotoksičnosti, neželjenog dejstva metotreksata primenjenog u visokim dozama kako bi se u kliničkoj praksi mogla prevenirati neželjena dejstva leka.

Po odbrani doktorata 2005. godine vratila se u Srbiju gde je rad nastavila kao saradnik, a potom kao menadžer analitičkog tima, Marketing, Hemofarm AD.

Od zimskog semestra 2007. je asistent na Katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, 2009. godine je izabrana u zvanje docenta, a 2014. u zvanje vanrednog profesora. Učestvuje u nastavi na predmetima: farmakokinetika, klinička farmacija i odabrana poglavlja kliničke farmakokinetike, u dodiplomskoj nastavi. Takođe, učestvuje u teorijskoj nastavi na akademskoj specijalizaciji iz Farmaceutske zdravstvene zaštite i doktorskim studijama iz Farmakokinetike i kliničke farmacije, Farmaceutskog fakulteta kao i akademskoj specijalizaciji iz Farmaceutske medicine i doktorskim studijama iz Medicinske farmakologije, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. 2009. Godine završila je akademsku specijalizaciju Farmaceutska zdravstvena zaštita, 2016. zdravstvenu specijalizaciju Klinička farmacija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Recenzent je jednog pomoćnog udžbenika za dodiplomsku i poslediplomsku nastavu i učestvuje u recenziji naučnih radova za dva nacionalna i dva međunarodna časopisa.

Mentor je ili član komisije za 3 doktorska, 5 specijalističkih i više od 20 diplomskih radova.

Učestvovala je kao predavač u više od 10 kontinuiranih edukacija i seminara namenjenih farmaceutima i studentima farmacije.

Objavila je 26 radova od kojih 11 u međunarodnim časopisima kategorije M21-23 i 22 saopštenja štampana u izvodu na nacionalnim i međunarodnim skupovima.

Istraživački interes Sandre Vezmar obuhvata uže naučne oblasti Farmakokintika i Klinička farmacija.

Jezici: engleski, nemački, italijanski, švedski

  • Oezmar Kovačević S, Miljković B, Vučićević K, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, de Gier JJ. Elderly polypharmacy patients’needs and concerns regarding medication assessed using the Structured Patient-Pharmacist Consultation Model. Pat Educ Couns. 2017. https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.05.001 [In press]
  • Kovačević SV, Miljković B, Ćulafić M, Kovačević M, Golubović B, Jovanović M, Vučićević K, de Gier JJ. Evaluation of drug-related problems in older polypharmacy primary care patients. J Eval Clin Pract. 2017. doi: 10.1111/jep.12737. [Epub ahead of print]
  • Ilić V, Bogićević D, Miljković B, Ješić M, Kovačević M, Prostran M, Vezmar Kovačević S. Duration of valproic acid monotherapy correlates with subclinical thyroid dysfunction in children with epilepsy. Epileptic Disord 2016;18(2):181-6.
  • Vučićević K, Jovanović M, Golubović B, Kovačević SV, Miljković B, Martinović Z, Prostran M. Nonlinear mixed effects modelling approach in investigating phenobarbital pharmacokinetic interactions in epileptic patients. Eur J Clin Pharmacol. 2015;71(2):183-90.
  • Vezmar Kovačević S, Simišić M, Stojkov Rudinski S, Ćulafić M, Vučićević K, Prostran M, Miljković B. Potentially inappropriate prescribing in older primary care patients. PLoS One 2014;9(4):e95536

Save