Seminar Toksikološki rizici predmeta opšte upotrebe

Prvi seminar Toksikološki rizici predmeta opšte upotrebe održan je 30. septembra 2022. godine na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, u organizaciji Centra za toksikološku procenu rizika (NS-I kategorije).

Predstavnici proizvođača predmeta opšte upotrebe, specijalisti toksikološke hemije i sanitarne hemije, analitičari koji rade u laboratorijama koje se bave kontrolom zdravstvene ispravnosti/bezbednosti predmeta opšte upotrebe su uzeli učešće u seminaru. 

Toksikološki najznačajnije supstance kojima mogu da budu izloženi korisnici predmeta opšte upotrebe, nivoi izloženosti i rizik po zdravlјe, analitički izazovi, legislativa i inspekcijski nadzor u ovoj oblasti bile su teme seminara.  

Predavači su bili profesori Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa Katedre za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“, predstavnici Ministarstva zdravlјa R. Srbije, kao i instituta i zavoda za javno zdravlјe iz R. Srbije.