Realizacija projekta WHO Global Chemicals and Health Network ``Development of a National road map to enhance health sector engagement/contribution to sound chemicals management in Serbia till 2030``

Prof. dr Biljana Antonijević i prof. dr Marijana Ćurčić su kao članovi radne grupe učestvovale u realizaciji projekta Svetske zdravstvene organizacije - WHO Global Chemicals and Health Network "Development of a National road map to enhance health sector engagement/contribution to sound chemicals management in Serbia till 2030", čiji je nosilac Institut za javno zdravlje “Dr. Milan Jovanović Batut”. Cilj projekta je bio ostvariti međusektorsku saradnju u oblasti upravljanja hemikalijama kroz uspostavljanje mehanizama i platforme za povezivanje svih relevantnih sektora, institucija i organizacija predvođenim Ministarstvom zdravlja u cilju prevencije, kontrole i smanjenja uticaja hemikalija na zdravlje i životnu sredinu.