Radionica „Bezbedan (su)život sa hemikalijama“

U okviru Otvorenih vrata Farmaceutskog fakulteta u Beogradu koja su održana 20. oktobra 2019. godine Centar za toksikološku procenu rizika je organizovao radionicu „Bezbedan (su)život sa hemikalijama“ na kojoj su posetioci mogli da saznaju koja je hemikalija opasna i koju vrstu opasnosti nosi, da li nosi rizik po zdravlje ljudi ili predstavlja opasnost po životnu sredinu i kako da se razlikuju na osnovu obeležavanja na etiketi. U cilju bezbednog rukovanja opasnim hemikalijama najmlađi sugrađani su crtali oznake opasnosti  i naučili šta koja oznaka predstavlja.

Radionicu su vodile:  vanr. prof. Danijela Đukić-Ćosić, doc. dr Marijana Ćurčić, doc. dr Aleksandra Buha Đorđević i dr sc. Evica Antonijević.