Stručni sastanak Toksikologija u praksi i obrazovanju: juče, danas, sutra


U okviru obeležavanja jubileja 80 godina studija farmacije u Srbiji, u ponedeljak, 21. oktobra 2019. godine u Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta  Univerziteta u Beogradu održan je stručni sastanak sa temom Toksikologija u praksi i obrazovanju: juče, danas, sutra. Sastanak je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije a organizovao ga je Centar za toksikološku procenu rizika u znak sećanja na dan kada je tačno pre 160 godina, 21. oktobra 1859. godine, ukazom kneza Miloša Obrenovića utemeljena Državna hemijska laboratorija za potrebe toksikoloških analiza. Podsetili smo se kako je sve počelo i ukazali da je toksikologija u praksi duplo starija od toksikologije u obrazovanju, budući da je sa početkom studija farmacije (1939) otpočelo najšire obrazovanje u ovoj oblasti. Prvi državni hemičar bio je farmaceut, a do današnjih dana,  tokom osam decenija dugog perioda studija farmacije u Srbiji, Farmaceutski fakultet u Beogradu pruža najšira znanja u oblasti toksikologije pred kojom su u 21. veku brojni izazovi. Predstavljena su i aktuelna istraživanja koja se izvode na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“ i koja su široko prepoznata i priznata na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Održana su sledeća predavanja:

Istorijski pregled razvoja toksikologije u Srbiji  – vanr. prof. Danijela Đukić-Ćosić

Toksikologija 21. veka: mogućnosti i izazovi – prof. dr Biljana Antonijević

Aktuelna istraživanja u toksikologiji – doc. dr Aleksandra Buha Đorđević i spec. farm. dr Evica Antonijević