Godišnji sastanak CTPR

U Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta 21. decembra 2017. godine održan je godišnji završni sastanak Centra za toksikološku procenu rizika.

Održana su dva predavanja:

  • Nove metode i pristupi u proceni rizika po zdravlje ljudi (25-29. oktobar 2017, Stokholm, Švedska) – asist. Evica Antonijević
  • Pristupanje Centra za toksikološku procenu rizika Farmaceutskog fakulteta Mreži Svetske zdravstvene organizacije za procenu rizika od hemikalija (17-22. jun 2017, Parma, Italija) – prof. dr Biljana Antonijević.

Slike sa događaja: slika1, slika2, slika3, slika4, slika5