Info dan "Procena bezbednosti kozmetičkih proizvoda"

U Svečanoj sali Farmaceutskog fakulteta je 14. novembra 2016. godine održan Info dan pod naslovom „Procena bezbednosti kozmetičkih proizvoda u skladu sa Uredbom o kozmetičkim proizvodima EU 1223/2009 – izazov za privredne subjekte, nadležno telo i akademske institucije“ u organizaciji Centra za toksikološku procenu rizika.

Cilj info dana bio je predstavljanje relevantnog zakonodavstva EU u oblasti kozmetičkih proizvoda sa aspekta njihove bezbedne primene, prikaz trenutne situacije i budućih aktivnosti u Republici Srbiji, prikaz obuke za procenitelja bezbednosti kozmetičkog proizvoda i predstavljanje mogućnosti akademske institucije u cilju procene bezbednosti kozmetičkih proizvoda, kao i edukacije kadrova za sprovođenje ove aktivnosti.

Info dan je trajao od 9-15 časova i obuhvatao je devet predavanja. Predavači sa Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu su bili dr Danijela Đukić-Ćosić, docent na Katedri za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“ i dr Snežana Savić, vanredni profesor na Katedre za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju. Ostala predavanja su održali predstavnici Ministarstva zdravlja, Udruženja proizvođača i uvoznika kozmetičkih proizvoda i detergenata KOZMODET, L’Oreala za Balkan i domaćeg proizvođača kozmetičkih proizvoda Medical Plants.

Skupu je prisustvovalo 60 učesnika, među kojima su najbrojniji bili proizvođači kozmetičkih proizvoda, zatim predstavnici Privredne komore Srbije, Ministarstva zdravlja i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Instituta/Zavoda za javno zdravlje i drugi.

Nakon predavanja vodila se diskusija o aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo zdravlja u vezi novog Pravilnika kao i izazovima za procenu bezbednosti kozmetičkih proizvoda, koji bi profili mogli vršiti ovu aktivnost, kao i mogućnostima akademske institucije za sprovođenjem edukacije iz ove oblasti.

Program info dana

Foto galerija