Stručni sastanak Sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju (09.12.2021.)

U amfitetaru A2 Farmaceutskog fakulteta, 09. decembra. 2021. godine održan je stručni sastanak Sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju.
Održano je predavanje:

  • Pojava perhlorata, hlorata i fosfonske kiseline u hrani, analitičke metode određivanja i tumačenje rezultata - dr Gorica Vuković, viši naučni saradnik

Na sastanku je predstavljen novi ciklus međulaboratorijskog ispitivanja MIFF 1-2021, koji organizuje Centar za međulaboratorijska poređenja Farmaceutskog fakulteta, a u kome je svoje učešće potvrdilo 45 laboratorija iz zemlje i okruženja.

Slike sa sastanka: slika 1, slika 2