Mag. farm. Nevena Dabetić

Farmaceutski fakultet

Zvanje: Asistent
Organizaciona jedinicaKatedra za bromatologiju
Adresa: Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija
Prostorija
Telefon:  +381 11 3951395
Fax
Emailnevenad@pharmacy.bg.ac.rs

Save

Save