IUPAC projekat

Evidencioni broj projekta

Naziv projekta

Institucija/zemlja nosilac projekta

Istraživači sa Farmaceutskog fakulteta uključeni u realizaciju projekta

Web stranica projekta

2019-039-3-500

A review of current status of analytical chemistry education

Analytical Chemistry Division of IUPAC

Prof. dr Slavica Ražić

https://iupac.org/project/2019-039-3-500/