ERASMUS+

Evidencioni broj projekta

Trajanje projekta

Naziv projekta

Institucija/zemlja nosilac projekta*

Partneri na projektu

Istraživači sa Farmaceutskog fakulteta uključeni u realizaciju projekta

2022-1-RS01-KA210-ADU-000083718

2022-2024

Upoznaj toksičnost – živi bezbedno

 

Meet the toxicity – live safely (MeeTox)

Udruženje toksikologa Srbije/Srbija

 

rukovodilac prof. dr Danijela Đukić-Ćosić

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet (Beograd, Republika Srbija)

 

Hrvatsko društvo toksikologa (Zagreb, Republika Hrvatska)

 

 Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (Zagreb, Republika Hrvatska)

Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Katedra za toksikologiju „Akademik Danilo Soldatović“

 

prof. dr Biljana Antonijević

prof. dr Zorica Bulat

prof. dr Marijana Ćurčić

prof. dr Aleksandra Buha Đorđević

asist. dr Evica Antonijević Miljaković

dr sc. Katarina Baralić, asistent

dr sc. Dragana Javorac

Đurđica Marić, istraživač-pripravnik

 

U periodu 2013-2015. godina, Farmaceutski fakultet učestvuje u realizaciji projekta LIAT-Ph: Linking Industry and Academia in Teaching Pharmaceutical Development and Manufacture. Projekat je finansiran od strane Evropske izvršne agencije za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) u okviru programa Lifelong Learning.

Veb sajt projekta LIAT-Ph: http://liatph.com/

Vebsajt sekcije ERASMUS+: http://erasmusplus.rs/landing-page/

Odgovorna osoba na fakultetu za Erasmus+ kreditnu mobilnost: