Najbolji rezultati naučnoistraživačkog rada nastavnika i saradnika/istraživača Farmaceutskog fakulteta u periodu 01.10.2022 - 30.09.2023.

U periodu od 01.10.2022. do 30.09.2023. godine sa realizacijom su otpočeli projekti na nacionalnom ili međunarodnom nivou za koje je Farmaceutski fakultet nosilac. Detaljnije informacije o projektima, uključujući i rukovodioce projekata ispred Fakulteta možete pogledati ovde.

Takođe, nastavnici i saradnici/istraživači Farmaceutskog fakulteta su tokom prethodne školske godine ostvarili izvrsne istraživačke rezultate kroz objavljivanje radova u časopisima izuzetnih vrednosti (kategorije M21a). Pregled objavljenih radova u časopisima kategorije M21a možete pogledati ovde.