Kursevi

Kursevi se sastoje od predavanja i radionica koje se izvode sa manjim grupama učesnika. Centar za Kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta svim polaznicima izdaje sertifikate, kojima se potvrđuje učešće na kursu.

Detaljnija obaveštenja i prijavljivanje za sve kurseve:


Kursevi akreditovani odlukom Zdravstvenog saveta br: 153-02-112/2022-01 od 07.03.2022 . godine:

Prirodni proizvodi – antioksidansi; kada i kako ih koristiti

Koordinator: dr Nada Kovačević, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Farmakoterapijski pristup mentalnim poremećajima

Koordinator: dr Branislava Miljković, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji anksioznih i depresivnih poremećaja“

Koordinator: dr Katarina Vučićević, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji demencije“

Koordinator: dr Sandra Vezmar Kovačević, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Termini realizacije biće naknadno objavljeni.


Kurs kontinuirane edukacije pod nazivom „Vakcine protiv zaraznih bolesti – gde smo danas?“

Akreditovan je kao nacionalni kurs I kategorije. Edukacija je namenjena farmaceutima i lekarima.

Teme kursa su:

  • Tipovi vakcina protiv zaraznih bolesti i imunski odgovor na vakcine
  • Procena bezbednosti vakcina
  • Kalendar redovne vakcinacije
  • Vakcine protiv respiratornih zaraznih bolesti
  • Vakcine u razvoju protiv rasprostranjenih zaraznih bolesti
  • Razvoj vakcina kroz istoriju i najčešća pitanja u vezi vakcina i vakcinacije.

Datum o održavanju kursa u 2022. godini će biti uskoro oglašen.