Dopunjen Konkurs za upis u I godinu studija na Farmaceutskom fakultetu u školskoj 2017/18. godini

Dopunjen konkurs za upis u prvu godinu integrisanih akademskih studija na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu u školskoj 2017/18. godini možete pogledati ovde.