Obaveštenje o predstojećim kursevima kontuinuirane edukacije

Na Univerzitetu u Beogradu - Farmaceutskom fakultetu će 12.4.2014. biti održan kurs kontinuirane edukacije pod nazivom: Dijabetes melitus – laboratorijska dijagnostika i terapija, a 26.4.2014. kurs pod nazivom: Integralni laboratorijski i klinički pristup u otkrivanju i praćenju bolesti bubrega

Više informacija o kursevima možete pogledati ovde.