Kursevi

Plan kurseva za 2015. godinu

             Farmaceutska zdravstvena zaštita pacijenata sa astmom

Vreme: 14. mart 2015.
Mesto: Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
Program: PDF
Poeni: 6

              Farmaceutska zdravstvena zaštita pacijenata sa HOBP

Vreme: 4. april 2015..
Mesto: Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
Program: PDF
Poeni: 6

           Savremeni pristupi kliničkoj i laboratorijskoj dijagnostici disfunkcije tireoideje

Vreme: satnica
Mesto: Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet
Program: PDF
Poeni: 6

Kursevi se sastoje od predavanja i radionica koje se izvode sa manjim grupama učesnika. Centar za Kontinuiranu edukaciju Farmaceutskog fakulteta svim polaznicima izdaje sertifikate, kojima se potvrđuje učešće na kursu.

Detaljnija obaveštenja i prijavljivanje za sve kurseve: