Najava programa

Dear friends and colleagues,
Welcome to the 3rd Scientific Symposium “Health Outcomes & Social Pharmacy” organized by the Centre for Developing Pharmacy and Biochemical Practice of the University of Belgrade - Faculty of Pharmacy. We would like to invite you to take part in exchanging ideas and experiences in order to foster networking in all contexts of social, clinical pharmacy and economy - with the aim to improve health, well-being and society welfare. Please be informed that the abstract submission for the 3. Scientific Symposium "Health Outcomes and Social Pharmacy" is extended until January 20th, 2018.

Dragi prijatelji i kolege,
Dobrodošli na 3. naučni simpozijum “Zdravstveni ishodi i socijalna farmacija” koji organizuje Centar za razvoj farmaceutske i biohemijske prakse Univerziteta u Beogradu – Farmaceutski fakultet. Želimo da Vas pozovemo da učestvujete u razmeni ideja i iskustava kako bi izgradili jače veze u kontekstu socijalne, kliničke farmacije i ekonomije - u cilju poboljšanja zdravlja, dobrobiti i društvenog blagostanja. Obaveštavamo vas da je rok za podnošenje apstrakata za III Simpozijum Istraživanje ishoda i Socijalna farmacija produžen do 20. januara 2018. godine. 

Ljiljana Tasić, Professor
Chairman of Scientific Committee / Predsednik naučnog odbora