Obaveštenje

Dragi korisnici naših usluga,

Hvala Vam što ste nam ukazali poverenje. Nadamo se da će se naša saradnja odvijati na obostrano zadovoljstvo.

Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet je ovlašćen od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije za davanje usluga iz oblasti dijetetike, prema Članu 22. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda, koje obuhvataju: izradu stručnih mišljenja, kategorizaciju i odobrenje teksta deklaracije dijetetskih proizvoda.

Na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije nalazi se Dijagram za upis dijetetskog proizvoda u bazu Ministarstva zdravlja koji vam značajno može olakšati upis u bazu Ministarstva zdravlja i stavljanje u promet vašeg proizvoda.

U nekoliko sledećih pasusa se nalazi procedura vezana za ove usluge našeg Fakulteta.

 1. Prvi korak je sklapanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Farmaceutskim fakultetom u Beogradu (uputstvo za sklapanje Ugovora).
 2. Zahtev za dobijanje stručnog mišljenja, kategorizaciju i overu teksta deklaracije dijetetskog proizvoda se podnosi na popunjenom obrascu, uz odgovarajuću dokumentaciju.
 3. Potrebna dokumentacija je navedena u obrascu zahteva od tačke 1-6 i obuhvata:
  • kvalitativni i kvantitativni sastav dijetetskog proizvoda;
  • specifikaciju sirovina i poreklo sirovina;
  • uputstvo o nameni i načinu primene dijetetskog proizvoda;
  • ograničenja za upotrebu i posebna upozorenja za dijetetski proizvod (ako postoje);
  • deklaraciju dijetetskog proizvoda;
  • idejno rešenje ambalaže sa slikovnim likom.
 4. Dokumentacija se dostavlja u vidu fotokopije originala na srpskom ili engleskom jeziku.
 5. Zahtev i dokumentaciju možete predati svakog radnog dana, direktno na portirnici Farmaceutskog fakulteta, preporučenom poštom ili elektronskim putem na adresu izvršioca usluge.
 6. Za pregled dostavljene dokumentacije i obaveštenje o eventualnoj dopuni je predviđeno osam dana. Ukoliko se radi o komplikovanijem proizvodu ili proizvod sadrži sastojke koji se uobičajeno ne koriste na teritoriji EU, ovaj rok može biti i duži.
 7. Nakon kompletiranja dokumentacije i evidentiranja uplate za ove usluge (Cenovnik), stručno mišljenje, kategorizacija i odobrenje teksta deklaracije za dijetetski proizvod će biti urađeni u roku od 4 nedelje. Predračun za ove usluge šalje stručna služba Fakulteta.
 8. Urađena stručna mišljenja, kategorizacije i odobreni tekstovi deklaracija dijetetskih proizvoda, nakon prethodnog obaveštenja od strane izvršioca poslova, preuzimaju se na portirnici Fakulteta. 
 9. Ukoliko su zahtev i prateća dokumentacija prethodno dostavljeni elektronskim putem, prilikom preuzimanja stručnog mišljenja, kategorizacije i overe teksta deklaracije je potrebno dostaviti papirnu dokumentaciju.