Programi specijalističkih akademskih studija

Na studijske programe specijalističkih akademskih studija koje organizuje Fakultet mogu se upisati kandidati pod uslovima propisanim Pravilnikom o specijalističkim akademskim studijama, a u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilnikom koji propisuje Univerzitet.

U prvu godinu specijalističkih akademskih studija mogu se upisati kandidati koji su završili osnovne akademske i diplomske akademske studije ili integrisane akademske studije u obimu od najmanje 300 ESPB bodova, tj. Farmaceutski fakultet i druge fakultete predviđene pojedinačnim studijskim programom.

Programi akreditovani 2013. godine

Programi akreditovani 2012. godine

Specijalističke akademske studije

Program akreditovan 2011. godine

Specijalističke akademske studije-Farmacija 3