Zašto Farmaceutski fakultet?

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu obrazuje i osposobljava stručnjake kompetentne za sve aspekte leka, za rad u laboratorijama, kao i za pružanje odgovarajućih usluga u svim domenima farmaceutske delatnosti, što doprinosi unapređenju celokupnog zdravstvenog sistema.

Studenti farmacije, stiču znanja i veštine za aktivno učešće u proizvodnji, prometu i marketingu leka, promociji zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti, kao i za laboratorijski rad, primenu i značaj laboratorijskih analiza za dijagnozu, praćenje i prognozu bolesti.

U cilju unapređenja znanja i veština farmaceuta, fakultet razvija i podržava istraživačke projekte i sarađuje sa naučnom javnošću u zemlji i inostranstvu, a bavi se i izdavačkom delatnošću.