Konačne rang liste kandidata

Objavljene su konačne rang liste kandidata za upis u prvu godinu integrisanih sakadameskih studija školske 2024./2025. godine.

Sve informacije u vezi prijemnog ispita možete pratiti u odeljku "PRIJEMNI" u zaglavlju prezentacije.

Final rang list of candidates