Probni prijemni ispit 2024

Probni prijemni ispit na Farmaceutskom fakultetu biće održan onlajn preko Moodle platforme

(https://lectio.pharmacy.bg.ac.rs/) u subotu, 15. juna 2024. godine, sa početkom u 10.00
časova.

Kandidati, koji su pohađali pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita na Fakultetu, ne
plaćaju nadoknadu i ne prijavljuju se putem elektronskog formulara. Kao polaznici pripremne
nastave biće automatski upisani za polaganje probnog prijemnog ispita.

Cena probnog prijemnog ispita je 3000,00 dinara. Novac treba uplatiti na žiro-račun
Farmaceutskog fakulteta, broj 840-1127666-05, poziv na broj 15.

Primer pravilno popunjenje uplatnice za probni prijemni ispit, možete pogledati ovde.

Osim uplate, kandidati treba da popune i elektronski formular i obavezno prilože dokaz u uplati
(skenirana ili slikana uplatnica). Za prilaganje, "upload", uplatnice je neophodan Google nalog.
Mole se kandidati da novac uplate na isto ime i prezime (ne ime onoga koji uplaćuje) kojim se
prijavljuju u elektronskom formularu.

Elektronski formular za prijavu za probni prijemni ispit putem linka.

Elektronsko prijavljivanje i "upload" uplatnice treba obaviti od petka, 07. juna 2024. u 9.00 h do
utorka, 11. juna 2024. godine do 15.00 časova.

Spisak kandidata za probni prijemni ispit pogledajte ovde.

Za prijavljene kandidate biće kreirani nalozi i kredencijali poslati putem mejla na i-mejl adrese
dostavljene u elektronskoj prijavi. Kandidati polaznici pripremne nastave koristiće iste
kredencijale kao za pripremnu nastavu. Svi kandidati su u obavezi da u petak, 14. juna 2024. do
15.00 časova popune anketu u okviru kursa Probni prijemni 2024 na Moodle platformi kako bi
potvrdili uspešan pristup kursu.

Svi kandidati su u obavezi da redovno proveravaju elektronsku poštu, pošto će se kompletna
komunikacija obavljati preko i-mejl adresa dostavljenih u elektronskoj prijavi.