OBAVEŠTENjE O PRIJAVI ISPITA ZA APSOLVENTE

Majski ispitni rok za apsolvente traje od 07. 05. do 23.05.2024. godine.

Prijava ispita za majski apsolventski rok traje do 26.04.2024. godine do 15 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 29.04.2024. godine.

Junski ispitni rok za apsolvente traje od 01. 06. do 23.06.2024. godine.

Prijava ispita za junski apsolventski rok traje do 29.05.2024. godine do 15 časova.

Konačne liste biće postavljene na sajtu Fakulteta 30.05.2024. godine.