Knjiga Farmakologija dobitnik nagrade grada Beograda – despot Stefan Lazarević za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u oblasti medicine

Udžbenik Farmakologija dobio je nagradu grada Beograda – despot Stefan Lazarević za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u oblasti medicine, a postalo je dostupno javnosti prvi put na teritoriji grada Beograda od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Urednici i autori knjige su Radica Stepanović-Petrović, Miroslav Savić, Maja Tomić i Aleksandra Novaković, a autori Ana Micov, Marija Marinko i Uroš Pecikoza.

Udžbenik je namenjen studentima farmacije, ali i studentima drugih zdravstvenih struka kao i svim zdravstvenim radnicima koji u svakodnevnoj praksi primenjuju znanja o lekovima u aspektima njihovih terapijskih i neželjenih dejstava, farmakokinetičkih osobina i kliničke  primene.

Knjiga Farmakologija dostupna je u skriptarnici Farmaceutskog fakulteta ili putem online prodajnog servisa fakulteta  (http://www.pharmacy.bg.ac.rs/o-fakultetu/izdava%C4%8Dka-delatnost/6333/eprodaja-knjiga/)