Odobren projekat iz programa saradnje nauke i privrede od strane Fonda za inovacionu delatnost RS

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova, kao učesnik na predlogu projekta, čiji je nosilac firma Laboratorija d.o.o., dobila projekat iz programa saradnje nauke i privrede Fonda za inovacionu delatnost RS.

Projekat pod nazivom "Moonstone Monitoring System" tiče se razvoja AI aplikacije za monitoring lanca snabdevanja lekova. Farmaceutski fakultet na projektu predstavljaju prof. dr Svetlana Ibrić (rukovodilac tima), dr sc. Đorđe Medarević, prof. dr Ana Protić i prof. dr Jelena Đuriš.

Odobreni projekat sprovodiće se u toku 18 meseci, a deo koji pripada Farmaceutskom fakultetu UB na ime ugovorenih aktivnosti i prema strukturi planiranog budžeta iznosi 75.060,00 evra.

Sve čestitke kolegama uz želju da se projekat uspešno realizuje!