Simpozijumi i dešavanja na Farmaceutskom fakultetu UB u okviru obeležavanja Nedelje svesti o mozgu 10.03.-15.03.2024. - GRANTOVI naših istraživača i nastavnika

Obaveštavam Vas da su naši istraživači i nastavnici:

dr sc. Jovana Aranđelović, naučni saradnik u saradnji sa vanr. prof. dr Aleksandrom Buhom Đorđević , kao i vanr. prof. dr Marin Jukić dobili dva granta od Dana fondacije (https://dana.org/) i Federacija evropskih društava za neuronauke (FENS, https://www.fens.org/ ), za sprovođenje aktivnosti koje se vezuju za obeležavanje Nedelje svesti o mozgu 10.03.-15.03.2024. (Brain awareness week (BAW)), https://www.fens.org/engagement/outreach/baw).

  1. Naziv prvog projekta kojim koordiniraju dr sc. Jovana Aranđelović i vanr. prof. dr Aleksandra Buha Đorđević je When cognition goes awry in disease: intoxicated brain and helpful drugs, na srpskom - Kognicija u zdravlju i bolesti: uticaj ksenobiotika na mozak. 
  2. Naziv drugog projekta kojim koordinira vanr. prof. dr Marin Jukić je Exploring emotions - Istražiti emocije u zdravlju i bolesti.  

Listu dobijenih projekata možete pronaći na sajtu FENS-a https://www.fens.org/news-activities/news/celebrate-brain-awareness-week-on-11-17-march-2024-with-fens .

Budući da su teme komplementarne, dogovoreno je da se napravi jedan zajednički događaj koji će sadržati dva simpozijuma u nedelju 10. marta, a da u toku naredne nedelje 11-15. marta budu organizovane radionice. 

Na sajtu BAW događaja https://www.bawbelgrade.com/ , i instagram profilu https://www.instagram.com/bawbelgrade  mogu se naći programi simpozijuma i planiranih dešavanja.

Pozivamo Vas da prisustvujete simpozijumima u nedelju 10. marta 2024. u amfiteatru A2 na Farmaceutskom fakultetu UB i da u ličnoj komunikaciji upoznate studente sa ovim događajem.