Stručne prakse-student mobility for traineeships

Poštovani, 

Koristimo ovu priliku da Vas obavestimo da Univerzitet u Beogradu otvara poziv za prijavljivanje za realizaciju individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa mobilnosti studenata za odlazak na stučne prakse – student mobility for traineeships.

Poziv je otvoren u četvrtak, 25. januara 2024. godine. Prijave se kao i do sada vrše isključivo preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu MobiON (https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls). Rok za podnošenje prijava ističe 17.  marta 2024. godine u 23:59 časova.

U okviru Ključne akcije 131 (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj) studenti UB mogu da konkurišu za realizaciju mobilnosti u okviru programa stručne prakse na partnerskim institucijama u inostranstvu ili drugim organizacijama, kako je precizirano na platformi MobiON.  Napominjemo da okviru ovog poziva mobilnost studenata može biti realizovana iz sredstava u okviru budžeta odobrenog za 2023. godinu (zaključno sa 31. julom 2025. godine).

Imajući ovo u vidu, najljubaznije molimo sve nadležne službe fakulteta Univerziteta u Beogradu da u skladu sa internim procedurama i komunikacionim kanalima blagovremeno obaveste sve zainteresovane studente o ovoj trening-mogućnosti, a ESPB koordinatore da striktno poštuju rokove za evaluaciju i rangiranje pristiglih prijava.  

Dodatne informacije o studentskim praksama, uslovima i relevantnoj konkursnoj dokumentaciji, kao i prijavni formular, dostupni su na sledećim linkovima:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/outgoing-mobility-types-and-eligibility

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/erasmus-pages/ub-students-and-staff/application-procedure-and-documents

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da kontaktirate Erazmus+ koordinatore, prof. Snežanu Savić, snezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs , i v. prof. Marinu Odalović, modalovic@pharmacy.bg.ac.rs