Časopis Arhiv za farmaciju kategorisan kao Vrhunski časopis nacionalnog značaja - M51

Časopis "Arhiv za farmaciju" je za 2023. godinu od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kategorisan kao Vrhunski časopis nacionalnog značaja - M51.
Kompletna informacija dostupna je na sajtu Ministarstva na linku: